Tien jaar ZOLAD/Zolad+ in foto’s – 8 mei 2008

8 mei 2008 - een Romeinse oven in Vlijtingen

8 mei 2008 – een Romeinse oven in Vlijtingen

Exact tien jaar geleden ging projectvereniging ZOLAD, de voorloper van Zolad+, van start. Zolad+  bestaat ondertussen vijf jaar, een dubbele verjaardag dus. In de volgende maanden posten we regelmatig een foto van toen, dag op dag, zoveel jaar geleden.

Tijdens een werfbezoek aan de opgravingen in Kesselt worden we die dag opgebeld door de Technische Dienst van Riemst: bij de aanleg van vijf grafkelders op het kerkhof van Vlijtingen werd een zwarte bodemverkleuring met een rode rand aangetroffen. De ZOLAD ging ter plaatse en stelde vast dat het inderdaad om een archeologisch spoor ging. In de vulling werden ook daarenboven twee Romeinse scherven aangetroffen. Het ging om een scherf van een dolium en van ruwwandig grijs gesmookt aardewerk.

Na een eerste basisregistratie werd de omgeving van het spoor verkend op het voorkomen van nog andere sporen. Aansluitend op het rood-zwarte spoor werd enkel een zwarte verkleuring waargenomen. Door de beperkte ruimte van de werkput (2x2m) was verder lateraal onderzoek niet mogelijk.

De archeologische sporen bevonden zich op ca. 1.2 meter diepte. De reden hiervoor moet gezocht worden bij de intensieve erosie die tijdens en na de Romeinse periode plaatsgreep. De locatie kan ook bij de aanleg van het kerkhof deels zijn opgehoogd.

Uit de vorm van beide sporen en door hun relatie met elkaar bleek dat het om een Romeins (smelt)oventje ging: het roodomrande zwarte spoor kan geïnterpreteerd worden als de eigenlijke oven, het zwarte spoor als de stookkamer en het stookkanaal.

Bij het doorsnijden van de sporen werden niet enkel nog diverse scherven van een dolium aangetroffen, maar ook Tongers ruwwandig oxiderend aardewerk. Er werden ook talrijke ijzer- en glasslakken aangetroffen. Hierdoor is het lastig om eenduidig vast te stellen waarvoor de (smelt)oven is gebruikt. Uit analyse van het aardewerk blijkt dat de ovenstructuur moet gesitueerd worden in de 2de eeuw n. Chr. Andere dateerbare materialen werden niet aangetroffen.

In de buurt van de oven werden vroeger al diverse Romeinse vondsten gemeld. Een ervan was een Romeinse kelder. Deze kelder werd onderzocht naar aanleiding van de aanleg van de aardgasvervoerleiding van Distrigas, het huidige Fluxys. Of deze oven tot hetzelfde villadomein behoort als de kelder is omwille van de nabijheid waarschijnlijk, maar niet vaststaand.

Facebooktwittermail