Tien jaar ZOLAD/Zolad+ in foto’s – 4 mei 2009

4-5-2009

4 mei 2009 – Vondsten uit de Ijzertijd in Waltwilder

Exact tien jaar geleden ging projectvereniging ZOLAD, de voorloper van Zolad+, van start. In de volgende maanden posten we regelmatig een foto van toen, dag op dag, zoveel jaar geleden.

Aquafin, de overheidsinstelling die instaat voor de waterzuivering in Vlaanderen, vatte in mei 2009 ter hoogte van de Hoevelaan de werken aan voor een nieuwe collector in Waltwilder (Bilzen). Voorafgaandelijk aan deze werken gingen archeologen aan de slag om eventuele archeologische resten te registreren en te bergen.

Het archeologisch onderzoek leverde sporen op uit de ijzertijd. Omwille van vroegere erosie lieten de sporen het niet toe gebouwplattegronden te herkennen. Het onderzoek was de onrechtstreekse aanleiding om op een nabijgelegen perceel, ter hoogte van de Romeinse weg, in oktober 2011 een proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren bij een nieuwe verkaveling. Dit onderzoek bracht echter geen sporen aan het licht…

Facebooktwittermail