Nieuw provinciaal subsidiereglement voor het onderhoud en de instandhouding klein historisch erfgoed

Juttekapel in Valmeer (Riemst) - (c) Zolad+

Juttekapel in Valmeer (Riemst) – (c) Zolad+

De Provincieraad Limburg schaarde zich woensdag 22 april achter het nieuwe subsidiereglement voor het onderhoud en de instandhouding van waardevol, niet-beschermd klein historisch erfgoed. Mits ze voldoen aan de voorwaarden, zullen zowel publiekrechtelijke als private eigenaars en/of  beheerders vanaf morgen een aanvraag kunnen indienen om hun waardevol erfgoed beter te beschermen, in stand te houden en te ontsluiten.

 

Gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens is alvast blij met dit nieuwe subsidiereglement: “Onroerend erfgoed is van onschatbare waarde voor onze Limburgse gemeenschap, zowel op religieus-historisch als op sociaal-cultureel vlak. Het niet-beschermd, klein historisch erfgoed vormt een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de streek en verdient dan ook onze aandacht. Met dit subsidiereglement kunnen we eigenaars en beheerders in de toekomst beter ondersteunen bij de instandhouding van ons patrimonium.” 

Klein historisch erfgoed

De provincie Limburg zet zich, naast o.a. sensibilisering en publiekswerking, in voor het behoud en beheer van het niet-beschermd Limburgs erfgoed. Het klein historisch erfgoed, op verscheidene vlakken belangrijk voor de gemeenschap, maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

“Kleine relicten vertellen vaak mooie verhalen, doorgegeven van generatie op generatie. Bij het verdwijnen van deze landschapselementen zou ook een stuk Limburgse geschiedenis onherroepelijk verdwijnen. Vanwege die reden, stelt de provincie Limburg nu meer middelen ter beschikking om dit waardevolle erfgoed in stand te houden en optimaal te bewaren voor volgende generaties”, vertelt gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens.

De focus ligt hierbij voorlopig op niet-beschermd, waardevol klein historisch erfgoed met een (verdwenen) publieke functie die mee het karakter van een stad of dorp hebben bepaald, in het bijzonder: kapellen, kiosken, perrons en schandpalen, waterpompen, water- en bronputten.

Nieuw subsidiereglement

Provincie Limburg draagt met dit nieuwe subsidiereglement bij aan een integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid, complementair aan dat van de Vlaamse regering. Zowel publiekrechtelijke als private eigenaars en/of beheerders van niet-beschermd, klein historisch waardevol erfgoed zullen in de toekomst gerichter ondersteund worden bij de instandhouding van hun patrimonium. Voor deze investeringssubsidie wordt een budget voorzien van 950.000 euro, verspreid over 5 jaar. De focus wordt hierbij voornamelijk gelegd op een preventieve aanpak. Preventief onderhoud werkt immers op lange termijn kostenbesparend.

Door te focussen op het klein historisch erfgoed met een (verdwenen) publieke functie, biedt de provincie gerichter financiële ondersteuning, waardoor het historische materiaal niet enkel optimaal bewaard blijft, maar ook dure restauratiekosten vermeden worden.

Dit subsidiereglement zorgt voor een complementaire aanpak inzake kennis en expertise op vlak van erfgoed binnen de provincie Limburg. De verschillende diensten worden namelijk aanvullend op elkaar ingezet in de ondersteuning van het niet-beschermd Limburgs erfgoed. Daar waar de expertise en de kerntaak van de Regionale Landschappen stopt, begint de ondersteuning van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed en Monumentenwacht Limburg, die vanaf 1 januari 2015 een volwaardige provinciale dienst werd.

Meer info

Kabinet gedeputeerde Igor Philtjens – Stien Mercken – 011 23 70 57 – stien.mercken@limburg.be

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed – Sandro Claes – 011 23 75 69 – sandro.claes@limburg.be
Meer info over het subsidiereglement vind je via deze link: http://www.limburg.be/Goedkeuring-subsidie-voor-het-onderhoud-en-de-instandhouding-van-waardevol,-niet-beschermd-klein-historisch-erfgoed

 

Facebooktwittermail