Download

 

Presentatie Onroerend Erfgoeddecreet (infovergadering november 2014)

11-2014 OE decreet

11-2014 OE decreet NL-FR

 

Belgisch Staatsblad – Onroerend Erfgoeddecreet en Uitvoeringsbesluit – Franstalige versie

Moniteur Belge – Décret relatif au patrimoine immobilier – 12 juillet 2013

Moniteur Belge – Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 – 16 mai 2014

 

Portfolio IOED Oost

Portfolio

 

Jaarverslagen Zolad+ 2010-2015

Omwille van de recente GDPR-richtlijnen zijn deze publicaties niet meer on-line beschikbaar. Zij zijn raadpleegbaar ten kantore van IOED Oost op simpel verzoek

Jaarverslagen ZOLAD 2005-2009

Omwille van de recente GDPR-richtlijnen zijn deze publicaties niet meer on-line beschikbaar. Zij zijn raadpleegbaar ten kantore van IOED Oost op simpel verzoek

 

Lesmappen

Zolad+ – archeologie algemeen

Zolad+ – brochure 1-2

Zolad+ – brochure 2-2

Zolad+ – resultaten Spelver 2013

 

Lesmap ‘Kastelen in Bilzen’ voor het vijfde en zesde leerjaar