Onder de radar

Zoek mee naar sporen uit WOII

De Tweede Wereldoorlog liet heel wat sporen na in Limburg. Soms zichtbaar, vaak verborgen. Duik jij mee onder de radar op zoek naar bunkers, loopgraven, vliegvelden, noodbruggen, schuiloorden, …? Ken je zelf zo’n relict of een overblijfsel uit WO II? Heb je een origineel verhaal over dit relict? Surf naar www.onderderadar.be en prik het vanaf 9 oktober 2020 op de kaart of op één van de vele luchtfoto’s.

Graag wat bijkomende begeleiding en  extra uitleg over de bijzondere luchtfoto’s? Meld je dan nu aan voor het erfgoedcafé op maandag 26 oktober van 19.30 – 22.00 uur in Zaal ‘t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht via info@erfgoedhaspengouw.be of 011 – 70 18 30. Je neemt best een eigen laptop mee. We gaan meteen aan de slag. Vergeet ook je mondmasker niet.

Programma erfgoedcafé:

  • 19.30 uur: lezing door Wouter Gheyle van Universiteit Gent over luchtfoto’s  van Duitse en Amerikaanse luchtmacht (1944 – 1945)
  • 20.20 uur: workshop ‘hoe ga ik aan de slag met de foto’s’
  • 22.00 uur: einde

Onder de radar: wat er aan voorafging

De provincie Limburg gaf in 2019 aan het team van Wouter Gheyle, Universiteit Gent, de opdracht om een reeks unieke luchtfoto’s uit WO II te onderzoeken en te digitaliseren. Het team ontdekte in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA) maar liefst 810 luchtfoto’s die de Duitse en Amerikaanse luchtmacht tussen 1944 en 1945 namen. Samen dekken de foto’s het volledige Limburgse grondgebied, geven ze een heel goed beeld van de provincie in haar toenmalige vorm en vormen ze nu de basis voor een nieuw en permanent erfgoedplatform rond WOII. 

Onderderadar.be blijft online voor alle Limburgers, voor onderzoekers, voor erfgoedliefhebbers, kortom, voor iedereen die mee wil instaan voor het behoud en beheer van onroerend erfgoedrelicten uit WO II in Limburg.

‘Onder de radar’ is een project van Provincie Limburg i.s.m. de Limburgse intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) en Limburgse erfgoedcellen, Agentschap Onroerend Erfgoed, Monumentenwacht Limburg en Universiteit Gent.

Facebooktwittermail