Bescherming vallei van de Voer en de Gulp

2 februari 2018 – Op 21 december 2017 ondertekende minister Geert Bourgeois de voorlopige bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Voervallei en de Gulpvallei met omgeving. 

Van 2 februari tot 3 maart 2018 loopt het openbaar onderzoek. Je kan het beschermingsbesluit, het inhoudelijk dossier en alle kaarten en afbeeldingen downloaden via de volgende links:

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/openbare-onderzoeken/altenbroek-en-voervallei-met-omgeving/

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/openbare-onderzoeken/altenbroek-vallee-de-la-voer-et-environs/

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/openbare-onderzoeken/gulpvallei-met-omgeving/

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/openbare-onderzoeken/vallee-de-la-gulpe-et-environs/

 

Het volledige dossier is ook te raadplegen op het gemeentehuis van Voeren (administratief centrum De Voor, milieudienst, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren). Bezwaren kunnen ingediend worden aangetekend of tegen ontvangsbewijs, aan College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren.

 

De definitieve bescherming wordt verwacht tegen het jaareinde, na verwerking van alle bezwaren en adviezen. 

Facebooktwittermail