Openbaar onderzoek inventaris bouwkundig erfgoed

1 juni 2017 – Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed gelegen in de provincie Limburg voor. Op 1 juni is het openbaar onderzoek gestart, dat loopt tot en met 30 juli 2017. Op deze webpagina vind je alle informatie en kan je doorklikken naar een overzichtskaart waarop alle betrokken gebouwen staan aangeduid.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed werd voor het eerst vastgesteld in 2009. Sindsdien zijn er een aantal specifieke rechtsregels van kracht voor gebouwen op deze lijst. Zo wordt een sloopvergunning slechts in uitzonderlijke gevallen verleend, maar zijn er ruimere mogelijkheden om een dergelijk pand een andere functie te geven.

De provincie Limburg bijt de spits af met deze vernieuwde vaststelling. Tot nog toe gebeurde de vaststelling zonder enige mogelijkheid tot inspraak van eigenaars en bewoners. Om hieraan tegemoet te komen, werd de vaststellingsprocedure gewijzigd en een openbaar onderzoek voorzien. De volgende jaren komen de andere provincies aan de beurt. Ten opzichte van de vorige vaststelling gebeurde een actualisatie (schrappen recent gesloopte gebouwen, adreswijzigingen), maar verder zijn er nauwelijks wijzigingen aan de lijst.

Je kan opmerkingen indien over feitelijkheden, d.w.z. de benaming, afbakening en erfgoedkenmerken van het pand, via aangetekend schrijven, op volgend adres: Agentschap Onroerend Erfgoed, team Administratie en Procedures, Koning Albert II laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Voor vragen over de inventaris en de rechtsgevolgen kan je steeds bij ons terecht.

 

 

Facebooktwittermail