IOED Oost start met de archeologische inventarisatie van de Collectie Jan Spits

Kerkmuseum Vlijtingen

Kerkmuseum Vlijtingen

27 april 2016 – Toen rond 2008 duidelijk werd dat het heemkundig museum in Vlijtingen op termijn zou moeten verhuizen, werkte de projectvereniging ZOLAD een voorstel uit om enkele archeologische stukken tentoon te stellen in het kerkportaal van de St-Albanuskerk in Vlijtingen. Dit project werd uiteindelijk gerealiseerd in 2015: een grote vitrinekast werd aangekocht door de gemeente Riemst en werd voorzien van archeologica uit diverse periodes. De rest van de collectie bleef jammer genoeg onzichtbaar. Om hieraan een mouw te passen, stelde IOED Oost voor om de stukken stelselmatig te inventariseren en gaandeweg te ontsluiten. Gisteren werd gestart met de inventarisatie…

De collectie Jan Spits is een bonte verzameling van memorabilia, brocante én archeologische vondsten en hangt nauw samen met de activiteiten van Jan Spits. Jan Spits werd op 22 mei 1922 geboren in Herstal. Na zijn studies werd hij gemeentesecretaris in Vlijtingen. Spits had steeds een belangstelling voor het verleden en hij verrichtte op diverse plaatsen in Vlijtingen en omstreken prospecties en opgravingen. Na zijn opruststelling in 1987 werd hij voltijds conservator van het Heemkundig Museum Vlijtingen. In dit kleine heemkundig museum stelde hij alles tentoon wat hij in de loop der jaren als verzamelaar en amateurarcheoloog had verkregen en aangekocht. De meeste van de stukken komen uit Vlijtingen en omgeving. Jan Spits werkte nauw samen met enkele ‘bekende’ archeologen waaronder Guillaume ‘Meester’ Lux uit Rosmeer en Heli Roossens van de Nationale Dienst voor Opgravingen. Jan Spits overleed op 29 maart 2005 maar dat betekende niet het einde van de verzameling. De familie keek nauwgezet toe en zocht samen met de gemeente naar een oplossing voor het behoud en de openstelling van de collectie in een laagdrempelige locatie. Het nieuwe kerkmuseum is een eerste initiatief naar een structurele oplossing.

Het is de bedoeling dat de collectie via Erfgoedplus ontsloten wordt. Met het kerkbestuur wordt ook bekeken of eventuele andere, tijdelijke of permanente oplossingen mogelijk zijn. En wie weet krijgt het project van het kerkmuseum wel navolging?

 

Facebooktwittermail