Colloquium 1000 jaar Graafschap Loon – 5 maart 2016 – Alden Biesen

De oudste gegevens over een ‘comes Lossensis’, een lid uit het grafelijk huis, dateren van de jaren 1008-1018, ongeveer tien eeuwen geleden. De graven weten hun macht uit te bouwen en maken zich verdienstelijk als bouwheren van tal van burchten, zoals in Loon, Brustem en Kuringen, of als stichters van o.a. de abdijen van Averbode (Arnold II, 1134-1135) en Herkenrode (Gerard, 1182). Als Arnold III van Loon in 1220 een kapel in Rijkhoven aan de Duitse Orde schenkt, ligt hij mee aan de basis van de landcommanderij Alden Biesen.

In grote lijnen komt het Graafschap Loon overeen met de huidige Belgische provincie Limburg maar terwijl de graven rechten verlenen aan hun Loonse steden kunnen ze door een slimme huwelijkspolitiek hun macht uitbreiden tot in het Beierse Rieneck. Na de dood van de kinderloze Lodewijk IV in 1336 verliest Loon zijn zelfstandigheid aan het Prinsbisdom Luik.
De  benaming ‘Loon’ zal pas in de Nederlandse tijd verdwijnen. Koning Willem I herdoopt het voormalige departement van de Nedermaas tot ‘Limburg’, naar het hertogdom ten noordoosten van het prinsbisdom Luik.
Dit colloquium wil het oude graafschap Loon in al zijn aspecten weer leesbaar maken voor een breed publiek. Een nieuwe en frisse aanpak moet heemkundige kringen en geschiedkundigen enthousiast op het pad zetten van verder lokaal historisch onderzoek. Wat is er nog ‘Loons’ bij ons?

inschrijven kan via deze link

 

9.30u    Onthaal

9.50u Verwelkoming

Lies Kerkhofs, directeur Alden Biesen  Maike Meijers, voorzitter HISAB

10.00u De Graven van Loon: Loons Luiks Limburgs

Jan Vaes, dr. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis

11.45u Erfgoedzorg in en van het graafschap Loon.   Een poging tot overzicht.

Tim Vanderbeken, consulent ondergronds erfgoed

IOED Oost-Haspengouw & Voeren

12.10u   Soep en broodjes

13.10u Loon in de Nieuwe Tijd: oorlogsleed en stagnatie    Stefan Lycops, historicus

13.45u Wat nu gedaan ?

Is het definitieve boek over Loon geschreven ?  Rombout Nijssen, Rijksarchivaris

14.30u  Loonse babbel – Uw mening is belangrijk

15.30u  Receptie

Facebooktwittermail