Tien jaar ZOLAD/Zolad+ in foto’s – 7 juli 2009

7 juli 2009 - Vroegneolithische huisplattegrond

7 juli 2009 – Vroegneolithische huisplattegrond

Tijdens het afgelopen weekend, het voltallige personeel van de ZOLAD liep toen op Werchter, liep er de melding binnen dat door graafwerken in Riemst grondverkleuringen aan het licht kwamen. Bovenop de heuvel langs de Toekomststraat werd er een paardenpaddock aangelegd.

Op maandag 6 juli ging de archeoloog ter plaatse en stelde inderdaad vast dat het ging om archeologisch relevante sporen. Hoe oud ze waren kon op dat moment niet verteld worden, maar gezien de nabijheid van eerdere vondsten, werd gedacht aan de Romeinse periode. Het VIOE werd gecontacteerd en zij handelden de vondstmelding af.

Op 7 juli werd duidelijk dat het niet om Romeinse sporen ging, maar om een huisplattegrond uit het vroeg-neolithicum, de zogenaamde bandkeramiek.

Later in 2010-2011 zou TriHarch er op last van de Vlaamse overheid een studie uitvoeren in het kader van een beschermingstraject. Halverwege 2015 tekende de bevoegde minister het beschermingsbesluit. Of hoe een melding van een amateurarcheoloog leidt tot een bescherming…

Facebooktwittermail