Oproep – geef je mening over onroerend erfgoed in een werkgroep – update

020-050-007 1939Op 1 januari 2015 treedt het nieuwe en langverwachte onroerend erfgoeddecreet in werking. Al in de conceptnota uit 2011 bleek dat er voor alle actoren in de sector veranderingen op til zijn. Maar welke rol is voor Zolad+ weggelegd? Waar kan Zolad+ nog meer en beter haar taak opnemen? Welke onderdelen van de werking zijn voor verbetering vatbaar en welke inhoudelijke stappen dient Zolad+ hiervoor te zetten? Welke dossiers zijn voor Zolad+ prioritair en wat is het standpunt van de andere actoren? Allemaal vragen waar u als betrokkene bij de werking, hetzij van ver, hetzij van dichtbij, misschien een mening over heeft… 

 

Om de inhoudelijke discussie aan te zwengelen gaf de raad van bestuur in oktober 2013 groen licht om een advieswerkgroep op te richten. Deze werkgroep zal zich, minimaal vier keer per jaar, buigen over inhoudelijke thema’s. Deze thema’s kunnen door eender wie aangebracht worden en worden bediscussieerd. Het resultaat van de inhoudelijke discussie wordt aan de raad van bestuur (of aan de desbetreffende gemeente) ter advies voorgelegd. De werkgroep fungeert dus als een soort denktank.

Naar wie wordt deze oproep verstuurd?

In eerste instantie wordt deze oproep naar alle erfgoedactoren in het werkgebied van Zolad+ verstuurd: de heemkringen, het Regionaal Landschap, de erfgoedcel Haspengouw & Voeren, natuurverenigingen, enz. Daarnaast worden ook vertegenwoordigers van gemeentelijke diensten en van het Agentschap Onroerend Erfgoed uitgenodigd.

Hoe gaan we te werk?

De discussies die zullen gevoerd worden kunnen over alle soorten van onroerend erfgoed gaan, van meer algemene aard of in het kader van een specifiek dossier in een gemeente. Om de intergemeentelijke samenwerking te bevorderen zal een gemeente telkens als gastheer fungeren en indien nodig of gewenst specifieke thema’s aan bod laten komen.

Op een allereerste meeting op 11 december willen we ook horen wat u als thema’s wil behandeld zien. Omdat waarschijnlijk niet iedereen er altijd bij kan zijn, zullen we ruim vooraf de agenda met de te behandelen thema’s  publiceren op deze website. Op basis van deze agenda kan iedereen voor zichzelf uitmaken of hij/zij een inbreng wil in de discussie. Op 11 december zullen ook afspraken gemaakt worden waar en wanneer de werkgroep bij elkaar komt.

Mogelijke thema’s

Bij wijze van inspiratie:

  • Hoe kunnen we meer mensen warm maken voor erfgoed?
  • Hoe betrekken we de jeugd meer?
  • Welke taken kan een gemeente opnemen inzake onroerend erfgoed?
  • Welke structuur is nodig om beter samen te werken, en hoe kunnen we die krachten bundelen?

Wat gebeurt er op 11 december?

We openen de deuren omstreeks half zeven. Omstreeks kwart na zeven wordt het officiële startschot gegeven. Dit geeft ons ruimschoots de tijd even (hernieuwd) kennis te maken tijdens een broodjeslunch en een glas. Na een korte inleiding over de opzet van de werkgroep worden de debatten geopend. We eindigen rond half tien en kaarten desgewenst nog even na.

Plaats van samenkomst: Zaal Sint-Amandus in Kleine Spouwen, Sint-Aldegondisstraat 5

Inschrijven?

Ben je geïnteresseerd om actief mee te denken rond erfgoed in je gemeente? Zijn er volgens jou nog open kansen die Zolad+ laat liggen? Schrijf je in via deze link en we houden u op de hoogte van de locatie op 11 december!

Kan je er op 11 december niet bij zijn, geen nood: instappen kan altijd! We vragen wel om je in te schrijven via de website zodat we je op de hoogte kunnen houden.

Facebooktwittermail