Resultaten archeologische onderzoek Herderen (Riemst) bekend

Herderen2 oktober 2013 – Recent werden de resultaten van het evaluerend archeologisch onderzoek achter de kerk in Herderen bekend gemaakt. Het onderzoek dat er kwam naar aanleiding van de plannen van de gemeente Riemst op de locatie van het huidige parochiale centrum een nieuw school te bouwen, dateert van begin september. Het onderzoek leverde bewijzen voor bewoning uit de Romeinse periode.

Zoals tegenwoordig de gewoonte in Vlaanderen worden alle ruimtelijke ingrepen voorafgegaan door een archeologisch (voor)onderzoek. Zo ook hier in Herderen bij de bouw van de school. Het onderzoek dat zich concentreerde op de onbebouwde terreindelen leverde de bewijzen van een Romeinse aanwezigheid ter hoogte van de kerk in Herderen. “Dit is niet zo verwonderlijk”, weet Tim Vanderbeken, erfgoedconsulent archeologie van de gemeente Riemst, “Haspengouw ligt letterlijk bezaaid met Romeinse resten.”. En toch stopt het onderzoek hier, ook al werden archeologische resten aangetroffen. Vanderbeken: “de input van tijd en de middelen weegt niet op tegen de mogelijke kennis dat verder onderzoek oplevert. De locatie werd in het verleden al zo verstoord dat er voor archeologen nog weinig te rapen valt. Ook wij maken dus keuzes”.

Bert Cillisen, schepen bevoegd voor onderwijs, is tevreden: “Nu het archeologisch onderzoek is afgerond, kan verder gegaan worden met de planning van de bouwwerkzaamheden. We zitten immers met een strikt tijdspad dat we graag gerespecteerd zien. In Herderen huist de school momenteel in verouderde gebouwen die niet meer beantwoorden aan de huidige behoeften. Daarom is er snel nood aan een nieuwe, eigentijdse infrastructuur.

Fé Feys, projectmanager bij AG Real Estate, afgevaardigd bouwheer van het programma “Scholen van Morgen”, stelt : “De school in Riemst is één van de 165 projecten die via het programma Scholen van Morgen gebouwd wordt, een publiek-private samenwerking in scholenbouw. Hierbij is enerzijds de opvolging van timing en budget ten opzichte van alle partijen essentieel. Anderzijds zijn we trots dat we ook kunnen bijdragen aan het cultuurpatrimonium van Vlaanderen. Na onderzoek en intensief overleg met alle belanghebbenden, kunnen we hier het onderzoek afronden en de werkzaamheden voor het bouwen van de nieuwe school verder zetten.”

Facebooktwittermail